Členství v klubu je dobrovolný příspěvek člena sloužící na udržení provozu skupiny. Z tohoto poplatku je hrazen provoz serveru a ostatního potřebného technického zázemí.
Jako benefit členství má člen klubu k dispozici interní licenční číslo pro přístup ke všem vyvíjeným nástrojům rámci skupiny a má právo navrhovat směr vývoje a vlastnosti které budou přidány do těchto nástrojů (je-li to technicky možné a ke společnému prospěchu).

Licence není přenosná a bez souhlasu ji není možné poskytovat dále. Porušení tohoto pravidla může znamenat okamžité vyloučení ze skupiny bez náhrady již uhrazeného poplatku.

Účet:
č.ú: 2100747768/2010
Minimální částka příspěvku : >= 250 Kč