18Led/19

Duplikace objektů v grafu

V dnešním tipu si ukážeme jak jednoduše duplikovat objekty grafu v platformě Metatrader. Objekt zakreslený v grafu lze velice jednoduše zduplikovat tedy vytvořit jeho identickou kopii. Pokud máte v grafu zakreslenou například trendovou linku a potřebujete udělat její kopii, stávající linku označte dvojitým poklepem myši tak jako na obrázku níže a poté společně se souběžným stiskem klávesy CTRL s levým tlačítkem myši nad objektem  posuňte takto označený objekt jakýmkoliv směrem uvnitř grafu, čímž dojde dojde k jeho duplikaci.