Popis testovaných a vyvíjených strategií a případových studií