Virtuální cloud server je server běžící na virtualizovaném hardware provozovaný hostingovou službou. / A virtual private server (VPS) is a virtual machine sold as a service by an Internet hosting service. The virtual dedicated server (VDS) has also a similar meaning.