Podrobná historie transkací v platformě Metatrader

Statistika a vedení transkačního deníku, patří mezi úkony, kterým by měl obchodník věnovat velkou pozornost. Umožňuje mu totiž provádět zpětnou kontrolu již provedených obchodů a psychiky, což následně vede i ke zlepšení jeho obchodního stylu.
Standardní historie účtu, která je k dispozici na třetí kartě okna Terminálu, které v platformě Metatrader a vyvoláte ji kliknutím na příslušné tlačítko v horní liště platformy, nebo klávesou zkratkou (CTRL+T), uvádí pouze seznam uzavřených transakcí s jejich základními údaji. Toto zobrazení lze samozřejmě částečně modifikovat změnou voleb při  vyvolání kontextového menu (pravým tlačítkem myši ve výpisu historie a zapnutím / vypnutím dalších požadovaných polí),  avšak.toto zobrazení je pro hlubší rozbor a statistiku nedostačující. Metatrader však umožňuje uložit historii také do externího souboru, neboť má k dispozici ještě zajímavější možnost, a to uložit historii jako podrobnou zprávu. Tato volba nám umožní podívat se na historii našeho účzu podrobněji a ukáže nám co se na něm dělo.

Jak uložit historii transakcí

Chcete-li vygenerovat podrobnou zprávu, přejděte okna Terminálu na záložku “Historie účtu” a potom klepněte pravým tlačítkem na libovolnou položku. Vyboerte nejprve požadované období, za které si přejete historii uložit a poté celou akci opakujte ještě jednou a vyberte položku “Uložit jako podrobnou zprávu”. V dalším kroku budete vyzváni k výběru cesty pro umístění souboru a poté se vygenerovaný soubor otevře v novém okně vašeho výchozího prohlížeče.

Protože je výsledný report v angličtině, níže uvádíme základní popis polí pro lepší orientaci.

Dostupné statistické údaje které lze vyčíst z tabulky

Gross Profit – celkový příjem (započítány jsou pouze ziskové transakce)
Gross Loss – celkové ztráty (započítány pouze ztrátové transakce)
Total Net Profit – čistý zisk, tj. rozdíl mezi oběma výše uvedenými hodnotami
Profit Factor – míra návratnosti, tj. poměr celkových výnosů k celkovým nákladům
Expected Payoff – čistý zisk vydělený počtem uzavřených transakcí
Absolute Drawdown – maximální pokles kapitálu od počátečního vkladu
Maximal Drawdown – maximální pokles kapitálu vypočtený z nejvyššího zůstatku účtu – může být vyšší než absolutní čerpání a vykazovat ztrátu i v období, kdy byl na účtu zaznamenán zisk.
Relative Drawdown – Maximální pokles kapitálu vyjádřené jako procento počátečního vkladu
Total Trade – celkový počet uzavřených pozic
Short Positions (won%) – procento krátkých (short/sell) pozic skončených ziskem
Long Positions (won%) – procento dlouhých (long/buy) pozic skončených ziskem
Profit Trades (% of total) – celkový počet ziskových pozic vyjádřený v procentech
Loss trades (% of total) – celkový počet ztrátových pozic vyjádřený v procentech
Largest profit / loss trade – nejvyšší zisk / ztráta v rámci jedné realizované transakce vyjádřené v měně účtu
Average profit / loss trade – průměrný zisk / ztráta za transakci vyjádřená v měně účtu
Maximum consecutive wins / loss ($) – maximální zisk / ztráta vyjádřený v měně vkladu na účtu
Maximal consecutive profit (count) – maximálních počet po sobě jdoucích ziskových / ztrátových obchodů
Average consecutive wins / loss – průměrný počet po sobě jdoucích ziskových / ztrátových obchodů

Pozor součástí reportu nejsou otevřené pozice.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *