Initial Balance

Initial Balance, česky “počáteční rovnováha”, nebo pokud se chcete věnovat  hlubšímu studiu a použít zahraniční zdroje “initial range” či “opening range”, patří mezi velmi oblíbené způsoby analýzy a vizualizace trhu, které jsou obchodníky v praxi hojně používány.  Mezi hlavní důvody patří především jednoduchost a snadné pochopení logiky, ze které vychází podstata tohoto obchodního stylu.

Co je Initial Balance?

Jako Initial balance je ve většině případů označována situace, která nastane po uplynutí první půl hodiny nebo jedné hodiny po otevření příslušného trhu, nebo jiného definovaného časového rozpětí (období), které výrazně mění podmínky na trhu a má prokazatelný dopad na pohyb zvoleného instrumentu.  Z pohledu Evropana by za toto období, mohla být považována například první hodina po otevření trhu ve Frankfurtu (8:00-9.00 v případě že má tato nějaký vliv na zvolený instrument), první hodina po otevření trhu v Londýně (9:00-10:00), či cenové rozpětí  vytvořené v období jedné hodiny po otevření trhu v New Yorku.

Dalším příkladem by pak mohlo být využití rozpětí vzniklého po otevření trhu v Tokyu, Sydney, nebo Hong Kongu a to v případech, že je k tomu nějaký logický důvod. U akcií a indexů bychom zvolili první hodinu po zahájení obchodování dané akcie na příslušné burze.  Na komoditách u kukuřice, by byl použít čas od 16:35 do 17:34, kdy se kukuřice jako komodita začíná prodávat.  Logických možností využití tohoto systému je bezpočet, avšak pro snadnější pochopení logiky nám dostačují tyto základní ilustrační příklady.

Jak se používá Initial Balance?

Pokud bychom pro demonstraci použili například měnový pár EURUSD s pohledu evropského forexového obchodníka, jako nejčastější způsob jsou využívány dvě základní časová rozpětí.

První z nich je spekulace na průraz vytvořeného cenového rozpětí v průběhu Asijské seance (od 0:00-8:00, nebo 0:00-9:00).  Asijská seance jako taková je na tomto měnovém páru povětšinou klidnější a tento stav se začíná měnit po otevření trhu v Londýně (v 9.00 SEČ). Základní logikou tohoto přístupu je následná spekulace na průraz takto vzniklého cenového rozpětí, tedy lidsky, vyčkání na dobu  kdy dojde k pohybu ceny mimo místo s nejvyšší, nebo nejnižší cenou, za kterou byl tento instrument v období Asijské seance obchodován. Na níže uvedeném obrázku je tedy zakreslen šedivý box, který znázorňuje vyznačený časový úsek a do něj byli ručně zakreslena nejvyšší a nejnižší cena za průběh seance.

EURUSD – Asijská seance 0:00 – 8:59

Druhou možností je pak spekulace na průraz rozpětí vzniklého v období od 9.00-10.00 (přesněji v platformě do 9:59), kdy otvírá Evropa. V tomto období velcí i malí obchodníci ve větším množství zadávají příkazy s realizací právě po otevření trhu. Logikou tohoto přístupu je tedy předpoklad, že trh se v první hodině pohne určitým směrem a nastíní nám tak, kam se bude trh daný den pohybovat.

GBPUSD – London Open 9:00-9:59

Další příklady

Mezi další příklady lze zařadit využití času odpovídajícího prvním 4 hodinám po otevření příslušného trhu, tedy polovině pracovní doby obchodníka, která by tak mohla definovat aktuálně převládající sentiment v průběhu této dané obchodní seance. Skalpeři pak rádi spekulují na příliv nových objednávek do trhu, při jeho otevření a snaží se o zachycení takto vzniklých pohybů mimo rozpětí zakreslené v hodině předcházející otevření příslušné seance.

FTSE100 – Frankfurt Open 8:00 – 8:59 (hodina před otevřením Londýna)

Swingový obchodníci využívají týdenní, měsíční a roční hodnoty Initial Balance, jako důležité hladiny supportu a rezistencí. Tyto hodnoty se obvykle kalkulují takto:

týdenní hodnoty –  označuje počáteční rovnováhu daného týdne, která je obvykle kalkulována jako rozpětí od 1. do 2. dne v týdnu (tedy pondělí do úterý).

měsíční hodnoty – počáteční rovnováha daného měsíce, která se obvykle počítá jako první dva pátky v měsíci , či prvních 14 dní v daném měsící.

roční hodnoty – počáteční rovnováha daného roku je kalkulována nejčastěji jak období prvních dvou měsíců

Každá z těchto hodnot je pak platná až do vzniku další následně platné zóny.

Posledním z příkladů pak může být obchodování uvnitř rozpětí vzniklého během hlavních  obchodních seancí a spekulace na odrazy od některých důležitých linií.

Ačkoliv u některých z těchto dalších příkladů, by se dalo polemizovat ještě o tom, zda se jedná skutečně ještě o obchodování “Initial Balance”, či jen o breakout časového rozpětí, do tohoto seznamu jsme je umístili pro představu jakým směrem se mohou Vaše úvahy při tvorbě strategií ubírat. Zakreslení těchto zón do grafu je v zásadě snadné, avšak v případě že máte zájem využít sofistikovanější metody pro ulehčení práce, statistiku a dynamický výpočet pozice, můžete využít náš nástroj Initial Balance, nebo Dynamic Balance o kterých si povíme něco příště.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *